Augustus 2005

Zoals wij al in onze laatste nieuwsbrief vermeld hadden, waren er op de bouw borden geplaatst met de mededeling dat het retentierecht door Staza Betontechniek B.V. uitgeoefend werd. Om ook het verhaal van de kant van Strabag te horen hadden we een e-mail gestuurd met de vraag of ze e.e.a. uit wilden leggen zodat wij dit in onze nieuwsbrief konden vermelden. Zaterdag, 13 augustus jl., ontvingen wij een schrijven van Strabag waarin uitgelegd werd wat er precies aan de hand is. Aangegeven werd dat de betreffende borden in ieder geval verwijderd worden in de eerste week na de bouwvak. In de brief staat o.a. “”Op Ligapark is er een zakelijk meningsverschil ontstaan tussen de hoofdaannemer Moeskops’ Bouwbedrijf en een van haar onderaannemers, in dit geval Staza Betontechniek B.V., over de voortgang. Daar wij (Strabag), zoals ook medegedeeld tijdens de kopersinformatiedag, extra energie gaan steken in de voortgang van het betonskelet, uiteraard met behoud van de door ons gewenste kwaliteit, hebben wij positief gereageerd op het voorstel van Moeskops’ Bouwbedrijf een andere onderaannemer te mogen inschakelen om de gewenste en toegezegde voortgang te kunnen behalen.“”.
Het op de bouw aanwezige bouwmaterieel zal in week 33 worden afgevoerd en nieuw materieel zal worden aangevoerd. Dit alles dus om de op de kijkdag van 7 juli jl. genoemde oplevertermijn van augustus/september 2006 te kunnen halen. Na de bouwvak wordt er dus gewoon verdergegaan met de bouw!! Wij danken Strabag voor de uitleg en hopen/duimen dat de bouw verder voorspoedig zal verlopen.