En de boer, hij ploegde voort….

Die gedachte komt bij me op als ik weer eens over de snelweg langs de bouw rijdt. Deze week is het hoogste punt van de laagste toren bereikt. Nog twee lagen en de andere toren is ook op hoogte……Een voorzichtige schatting is dat dit eind deze maand het geval zal zijn……Eindelijk, want zoals iedereen nog wel weet was de eerste planning dat de appartementen deze maand opgeleverd zouden worden. Nu moet nog begonnen worden met de afwerking, hoewel er al wel wat kozijnen geplaatst zijn hier en daar, er al wat steigers gebouwd zijn en er een beetje gemetseld is. Hopelijk kunnen er wat meer mensen ingezet worden als de ruwbouw eenmaal klaar is en zal het afbouwen een stuk vlotter gaan.

Deze week stonden er overgens twee artikelen in BN De Stem. Beide over de verzakkingen die veroorzaakt zouden zijn door de werkzaamheden, specifiek door de grondwateronttrekkingen. Een aantal claims zijn toegekend en betaald door Moeskop’s, de hoofdaannemer. Hopelijk wordt dit niet een tweede faillisement dat invloed heeft op de voortgang van de bouw. De artikelen zijn te vinden op: http://www.bndestem.nl/roosendaal/article303894.ece en http://www.bndestem.nl/roosendaal/article300788.ece

Al met al weinig nieuws op dit moment. Op de achtergrond is de opgerichte werkgroep volop bezig met het voorbereiden van oa. de activering van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Er wordt bekeken met welke adminstarteur we in zee zullen gaan, regelmatig is er overleg met Strabag en Moeskops over de voortgang. Daarnaast zijn er al een tweetal bezoeken geweest van de nieuwbouwcoach van de Vereniging Eigen Huis om de kwaliteit van de bouw te controleren. Kortom, een hoop “onzichtbare” zaken die tot resultaat zullen hebben dat we vanaf de oplevering optimaal woongenot kunnen hebben.