Oplevering???? Nou nee, laten we het maar een voorschouw noemen….

Zoals reeds eerder gemeld heeft gisteren de oplevering plaats gevonden van de algemene ruimtes. Tenminste, dat was de bedoeling. De praktijk wees echter iets heel anders uit. Voor deze oplevering van de algemene ruimtes van de hoogbouw en de stallingsgarage was ook weer de nieuwbouwcoach van Vereniging Eigen Huis uitgenodigd. Een voordeel hiervan is de expertise van deze man en het feit dat hij reeds eerder in het gebouw is geweest waardoor hij bekend is met hetgeen gaande is.

Daar ik zelf niet bij de oplevering voorschouw aanwezig was heb ik de voorzitter gevraagd een kort verslagje te maken zodat ik dit hier en op de website van Ligapark 3 : KLIK HIER kan publiceren.

Ik citeer uit het verslag van de Voorzitter, Nol Hooijmaijers:

Na een algemeen praatje, stukje vlaai en een bekertje koffie ging het circus, 7 man sterk, op mijn verzoek richting parkeergarage om te beginnen bij de electrische voorziening. Noppes, ruimte was niet toegankelijk daar er werd geschilderd en dergelijke. Doorgelopen naar de eigenlijke garage waar wij wilden starten bij de stalplaats van de scootmobiels. Het licht bleek naar aanleiding van werkzaamheden uit (had men op ons gerekend ???).Nadat er licht was,. begonnen met de muren van genoemde ruimte.
Hier ontstonden de eerste minpunten wat betreft de afwerking van de muur.
– Bij deze ruimte zit het sevice-hok voor de schoonmaker d.w.z. ook een stortbak met boilertje. Geen spanning en geen water.

Opleveren wil zeggen : in bedrijf over nemen.
– De warmte detectiepunten waren alle nog voorzien van hun beschermingskapje
– Lichtarmaturen waren niet aanwezig/niet aangesloten of zelfs defect.
– Geen 75 fietsenklemmen maar 73
– Garage deur werkte niet, hellingbaan niet gereed, hier moeten nog twee lagen op.
– Kabelgoten hingen erop diverse plaatsen voor oud vuil bij idem de kabels die ernaast in plaats van erin lagen.
– Over heel de garage omtrek moet de verbinding wand vloer worden bijgewerkt.
– Gasleiding. was gesmeerd in plaats van geverfd
Dit zijn wat punten uit de lijst. Men erkende het en stelde voor deze tijdens de inhuizing te verhelpen
Aan het eind van volgende week zijn er 10 eigenaren actief, zij moeten met hun handlangers
gebruik van de garage als hoofd verkeersweg, gelijktijdig zouden de mankementen worden opgelost??
Ik heb dit geweigerd.
Na een koffie pauze waarbij weer op temp konden komen (Het vroor, ijspegels hingen in de garage)
Strabag een kans gegeven voor de hoogbouw. Al snel bleek dat van de totale afname van de hallen
geen sprake kon zijn (wij hadden toch een uitnodiging voor de hoogbouw!!)
Begonnen van de 8ste verdieping naar boven.
– Ramen en kozijnen niet op beschadiging kunnen controleren, zo vuil waren zij.
– Noodverlichting niet gereed (er zou iemand naar Zevenbergen gaan om spullen te halen en dan zou men ’s avonds door werken tot af)
– De muren zijn ter plekke van vloerreparaties op diverse plaatsen vervuild
– Bouwverlichting nog aanwezig.
– Plafonds werden aangebracht, tijdens het spuiten en zijn nog niet droog en dus zeer kwetsbaar.
– We hebben ze alle afgekeurd, door werkzaam heden van anderen met lange latten en bezems waren er reeds forse beschadigingen.
– Liftdeuren die nog geschilderd moesten worden.
Nieuwe kans de zgn. wokkel oftewel de trappen. (Deze zijn in elkaar draaiend geconstrueerd met het oog op snel kunnen ontruimen bij calamatiteiten.
– Niet in het slot vallende deuren
– Nog te schilderen deuren.
– Nog te plamuren deuren
– Vergeten spuitwerk
– Nog te repareren traptreden
– Nog te schilderen trapplafonds( de onderkant van de bovenliggende trap)
Bij navraag bleek het de bedoeling te zijn de plafonds als definitief te verklaren. Er is echter goed te zien
hoe ze buiten opgestapeld hebben gelegen
Daar alle hallen en wokkels hetzelfde beeld gaven, steeds dezelfde gebreken, structureel dus, tegen Dhr. v/d Boom gezegd te stoppen. Uiteraard wilde hij hier niets van weten en dreigde alleen door te gaan.
Hr. Claes stelde voor om koffie te gaan drinken, het was al 15.00, en even te babbelen.
Bij de koffie weer een stuk vlaai. Nu was ook J.P.v Hemert aanwezig, na een praatje van goede bedoelingen
en pech, er is nog niet aan de weg begonnen daar het hoofdriool verzakt blijkt, en men het hele weekend
zou werken heb ik hard op tafel geslagen en gezegd geen oplevering te accepteren.
De alg GIW voorwaarden, art. 14 zeggen het pand moet betreedbaar en veilig zijn, aan geen van de twee voldeed het.
Na de slag werd het stil…….. Hierna een redelijk constructief gesprek met allen gehad, hierbij was de bouwcoach die volledig achter ons staat een grote steun.
Er is nu afgesproken dat het gisteren een voorschouw was, dat wij komende keren via mij schriftelijk worden
uitgenodigd en zij het huiswerk beter doen J.P. van Hemert wilde het niet voor een tweede keer zover laten komen.

Al met al dus geen al te positieve dag dus en dat met opleveringen die as. maandag (29 jamuari) al plaats gaan vinden. Er is nog een hoop werk te verrichten door de bouwers van het Ligapark….

Ach, misschien komt het toch allemaal heel snel nog goed, ik hoop het wel. Echt vrolijk wordt je niet van zo’n verslag.

0 reacties op “Oplevering???? Nou nee, laten we het maar een voorschouw noemen….

 1. Frans,

  De “oplevering” van de alg. ruimten kon door het in gebreke blijven van Strabag terecht niet doorgaan.

  Het kordate optreden van onze voorzitter Nol Hooijmaijers wordt door ons zeer gewaardeerd.

  We wensen het bestuur veel sterkte in de komende maanden en hopen op de medewerking van J.P.

  Groet,

  Toos en Frits

 2. Wij staan helemaal achter de houding en het ingenomen standpunt van het bestuur van de V.v.E, m.n. de heer Hooijmaijers.
  Laten we in dit stadium de moed opbrengen om alleen een oplevering te accepteren, die volledig aan de eisen voldoet!!!
  Achteraf herstellen en bijwerken van de firma STRABAGH heb ik zo mijn twijfels over.
  Wij wensen onze medebewoners, die aan de vooravond van hun oplevering staan, veel sterkte, wijsheid en laat je niet “met een kluit in het riet sturen”!
  Groeten,
  fam. de Mol huisnr. 151

 3. Frans,
  Onze complimenten voor het bestuur en in het bijzonder Nol Hooijmayers! We hadden zo een en ander al verwacht en onze bange vermoedens uitgesproken. De eerste klap is een daalder waard en de Fa.Strabagh zal nu anders moeten handelen.

  Wij hopen tevens dat de toekomstige bewoners volgende week net zo kritisch en standvastig ALLE
  onvolkomenheden terrechtwijzen en de oplevering van hun appartement niet accepteren.

  Wij wensen iedereen veel sterkte toe bij dit stressvolle gebeuren.

  Groeten van Annie en Ferd Verlaar.
  Huisnummer 155.

 4. Allen die gereageerd hebben,

  ook jullie bedankt voor de steun die wij als bestuur krijgen. Buiten het feit dat onze voorzitter, Nol, in deze een goede rol vervult wil ik toch even wijzen op het feit dat Herman Vos, onze technische man, degene is geweest die deze bal uiteindelijk aan het rollen heeft gebracht door het initiatief te nemen tot het oprichten van een werkgroep. Dat dit uiteindelijk zou leiden tot ht activeren van de VvE op een vroeger tijdstip dan gebruikelijk had niemand kunnen bevroeden. Laat staan alles wat al voor elkaar gebracht is.

  Ik hoop, en dat is mijn persoonlijke mening die aansluit bij de opmerking van Ferd & Annie, dat iedereen behoorlijk kritisch is en GEEN onvolkomenheden accepteert. Je mag toch na een bouwtijd van 3 jaar op z’n minst perfectie verwachten?????

  Mijn advies: neem bij de voorschouw en de oplevering de tijd om alles te beoordelen. Stel vragen, wees kritisch en bij twijfel teken NIET voor accoord.