Pasen 2009

Het begint een gewoonte te worden, en hopelijk een gewaarderde,  maar zo rond elke feestdag kijk ik op Wikipedia wat daar te lezen is over die bepaalde dag. Zo ook nu weer. Wikipedia meldt onder andere over pasen het volgende:

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Volgens huidige berekeningen heeft deze kruisiging plaats gevonden tussen de jaren 26 en 36.

In de loop der jaren zijn veel non-religieuze culturele elementen toegevoegd aan het feest; waardoor het een belangrijk seculier feest is geworden. Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden wel afzonderlijk Eerste en Tweede Paasdag of Paaszondag en Paasmaandag genoemd.

Pasen heeft zijn oorsprong in het Joodse Pesach. Tijdens het concilie van Nicea (325) zijn de data van beide feesten officieel ontkoppeld [1]. Overigens zijn er aanwijzingen dat het feest zijn oorsprong vindt ruim voor het ontstaan van het christendom[bron?].

Het christelijke Pasen verwijst ook naar de vijftig dagen durende periode van het kerkelijke jaar vanaf het paasfeest tot Pinksteren, gedurende welke de christenen hun jaarlijkse paasplicht mogen vervullen. De periode van het paasfeest tot Hemelvaartsdag duurt veertig dagen.

De paastijd en de christelijke liturgie daaromheen heeft door de eeuwen heen vele componisten geïnspireerd tot muzikale composities. In de Barokperiode viel vooral het werk van Johann Sebastian Bach op met de Johannespassie, Mattheuspassie en zijn cantates. Voor de Eerste Paasdag bedacht Bach de cantate nr 4 Christ lag in Todesbanden. Voor de Tweede Paasdag schreef hij vervolgens de cantate nr 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden.

Deze week zitten we voor een korte vakantie in Spanje, zoals bekend een behoorlijk katholiek land. Daar wordt de week voor Pasen groots gevierd. Deze week staat wellicht beter bekend als de Semana Santa. De Semana Santa is de in Spaanstalige landen gebruikte benaming voor de Goede week, de week voor Pasen. De rooms-katholieke plechtigheden van deze week worden in deze landen vaak op grootse wijze gevierd. In het zuiden van Spanje, Andalusië, is deze viering het meest uitbundig. De boetelingen dragen een capirote, een hoofddeksel dat anonimiteit garandeert.